กิจกรรมถวายความจงรักภักดีทั้งหมด
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตจากฤดูหนาว เป็นฤดูร้อน(15/12/2021)ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตจากฤดูหนาว เป็นฤดูร้อน
ในหลวงทรงเป็นประธานจุดเทียน 5 ธันวา นำพสกนิกรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9(15/12/2021)ในหลวงทรงเป็นประธานจุดเทียน 5 ธันวา นำพสกนิกรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
นายกเซ็นจองวัคซีนโควิด เผย ในหลวงพระราชทาน บริษัทในพระปรมาภิไธยผลิตแจกจ่าย(25/11/2020)นายกเซ็นจองวัคซีนโควิด เผย ในหลวงพระราชทาน บริษัทในพระปรมาภิไธยผลิตแจกจ่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ 9 หน่วยงานรัฐ-มหาวิทยาลัย(25/11/2020)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ 9 หน่วยงานรัฐ-มหาวิทยาลัย
พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จฯ แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชโอรส-วัดอรุณฯ(24/09/2020)พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จฯ แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชโอรส-วัดอรุณฯ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการ ณ ลานอา...(24/09/2020)วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการ ณ ลานอา...
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคการศึกษา(11/06/2020)กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพ.นครพิงค์-เชียงใหม่(11/06/2020)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพ.นครพิงค์-เชียงใหม่
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓(17/04/2020)ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ในพื้น...(17/04/2020)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ในพื้น...
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มีพระดำรินำนวัตกรรมจากแต่ละเรือนจำ(12/03/2020)กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มีพระดำรินำนวัตกรรมจากแต่ละเรือนจำ
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์(12/03/2020)กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา(28/02/2020)กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีลาสิกขา ณ เมืองกุสินารา
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ" เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์เรือนจำภาคใต้(28/02/2020)กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ" เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์เรือนจำภาคใต้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ"(25/12/2019)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ"
พระราชกรณียกิจ : โครงการปลูกหญ้าแฝก(25/12/2019)พระราชกรณียกิจ :  โครงการปลูกหญ้าแฝก
พระราชกรณียกิจ : ด้านทางราชการ(02/12/2019)พระราชกรณียกิจ : ด้านทางราชการ
พระราชกรณียกิจ: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(02/12/2019)พระราชกรณียกิจ: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจ: ด้านศาสนา(30/10/2019)พระราชกรณียกิจ: ด้านศาสนา
พระราชกรณียกิจ:ด้านการทหารและการบิน(30/10/2019)พระราชกรณียกิจ:ด้านการทหารและการบิน
พระราชกรณียกิจ: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(02/10/2019)พระราชกรณียกิจ: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจ:กังหันน้ำชัยพัฒนา(02/10/2019)พระราชกรณียกิจ:กังหันน้ำชัยพัฒนา
พระราชกรณียกิจ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา(02/09/2019)พระราชกรณียกิจ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พระราชกรณียกิจ : ด้านการศึกษา(02/09/2019)พระราชกรณียกิจ : ด้านการศึกษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom” และ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”(02/07/2019)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom” และ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
พระราชกรณียกิจ : ด้านการต่างประเทศ(02/07/2019)พระราชกรณียกิจ : ด้านการต่างประเทศ
ดูแลฉลองพระองค์ถวาย ในหลวง ร.9(19/11/2018)ดูแลฉลองพระองค์ถวาย ในหลวง ร.9
๑๔ พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”(19/11/2018)๑๔ พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
พระราชกรณียกิจ : ด้านการเกษตรกรรม(05/11/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านการเกษตรกรรม
พระราชกรณียกิจ : ด้านสังคมสงเคราะห์(05/11/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านสังคมสงเคราะห์
พระราชกรณียกิจ:ด้านการพระศาสนา(04/10/2018)พระราชกรณียกิจ:ด้านการพระศาสนา
พระราชกรณียกิจ : ด้านทหาร(04/10/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านทหาร
พระราชกรณียกิจ : ด้านการต่างประเทศ(03/09/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านการต่างประเทศ
พระราชกรณียกิจ : ด้านทรัพยากรน้ำ(03/09/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านทรัพยากรน้ำ
พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนต้องมีความสุข สังคมไทยต้องเชิดชูคนดี(03/08/2018)พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนต้องมีความสุข สังคมไทยต้องเชิดชูคนดี
พระราชกรณียกิจในสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ : ด้านศิลปาชีพ(03/08/2018)พระราชกรณียกิจในสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ : ด้านศิลปาชีพ
พระราชกรณียกิจ : ด้านการศึกษา(05/07/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจ : ด้านศาสนา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(05/07/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านศาสนา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(04/06/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ : ด้านกีฬา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(04/06/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านกีฬา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ : ด้านเกษตรกรรม ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/03/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านเกษตรกรรม ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจ : ด้านทหาร ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/03/2018)พระราชกรณียกิจ : ด้านทหาร ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ชุด "การละเล่นไทย" สมัยก่อน จำนวน 4 แบบ พระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2561 (27/11/2017)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ชุด "การละเล่นไทย" สมัยก่อน จำนวน 4 แบบ พระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2561
พระราชกรณียกิจสำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นเลิศทางด้านการเกษตร การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ...(27/11/2017) พระราชกรณียกิจสำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นเลิศทางด้านการเกษตร การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ...
จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(19/09/2017)จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม พระราชทาน 9 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ(19/09/2017)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม พระราชทาน 9 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. นี้ เวลา 17.00 น."(02/07/2017)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 11 ส.ค. นี้ เวลา 17.00 น."
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารอุโมงค์ลม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทอดพระเนตร “กิจการอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่า...(02/07/2017)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารอุโมงค์ลม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทอดพระเนตร “กิจการอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่า...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง(03/05/2017) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กองบิน ๕ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ(03/05/2017)กองบิน ๕ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ